Poprawa dostępności centrum Zarszyna

Nazwa klienta: Gmina Zarszyn

Województwo: podkarpackie

Rok realizacji: 2005

Poziom zarządzania: lokalny

Rodzaj produktu:


Opis:

poprzez przebudowę drogi gminnej Nr 117611