Poprawa dostępności obszaru przygranicznego poprzez przebudowę dróg

Nazwa klienta: Miasto i Gmina Oleszyce

Województwo: podkarpackie

Rok realizacji: 2005

Poziom zarządzania: lokalny

Rodzaj produktu: