Budowa kanalizacji sanitarnej i budowa oczyszczalni ścieków

Nazwa klienta: Gmina Olszanica

Województwo: podkarpackie

Rok realizacji: 2008

Poziom zarządzania: lokalny

Rodzaj produktu: