Poprawa stanu środowiska obszarów przygr.poprzez budowę kanalizacji

Nazwa klienta: Gmina Zarszyn

Województwo: podkarpackie

Rok realizacji: 2005

Poziom zarządzania: lokalny

Rodzaj produktu:


Opis:

Poprawa stanu środowiska obszarów przygranicznych poprzez budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowości Nowosielce