Przebudowa drogi powiatowej Nr 1972R, km 1+597 – 3+917

Nazwa klienta: Starostwo Powiatowe w Brzozowie

Województwo: podkarpackie

Rok realizacji: 2004

Poziom zarządzania: lokalny

Rodzaj produktu: