Budowa nowej siedziby Muzeum Śląskiego w Katowicach

Nazwa klienta: Muzeum Śląskie

Województwo: śląskie

Rok realizacji: 2007

Poziom zarządzania: lokalny

Obszar: kultura

Rodzaj produktu:


Opis:

Projekt został wpisany w Indykatywny Wykaz Dużych Projektów założonych do realizacji w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013. Wartość projektu ogółem wynosi 55 560 242 EUR, dotacja z Europjeksiego Funduszu Rozwoju Regionalnego wynosi 47 226 204 EUR.