Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Żeglce, w Gminie Chorkówka

Nazwa klienta: Gmina Chorkówka

Województwo: podkarpackie

Rok realizacji: 2004

Poziom zarządzania: lokalny

Rodzaj produktu: