Przebudowa i rozbudowa istniejącej stołówki przy SP w Lubartowej

Nazwa klienta: Gmina Iwonicz - Zdrój

Województwo: podkarpackie

Rok realizacji: 2005

Poziom zarządzania: lokalny

Rodzaj produktu: