Strategia Komunikacji na obszarach Natura 2000

Nazwa klienta: Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska

Województwo: mazowieckie

Rok realizacji: 2011

Uspołecznienie: produkt jest uspołeczniony

Poziom zarządzania: centralny

Obszar: środowisko

Rodzaj produktu: