Strategia rozwoju obszaru Chorzowa, Rudy Śląskiej i Świętochłowic

Nazwa klienta: Urząd Miasta Chorzów

Województwo: śląskie

Rok realizacji: 2014

Uspołecznienie: produkt jest uspołeczniony

Poziom zarządzania: regionalny

Obszar: ogólny

Rodzaj produktu:


Opis:

Opracowanie "Strategii Rozwoju Chorzowa do 2030 roku" oraz "Zintegrowanej Strategii Rozwoju Obszaru Funkcjonalnego Chorzowa, Rudy Śląskiej i Świętochłowic do 2030 roku"