Aktualizacja strategii rozwoju

Nazwa klienta: Miasto Pułtusk

Województwo: mazowieckie

Rok realizacji: 2007

Uspołecznienie: produkt jest uspołeczniony

Poziom zarządzania: lokalny

Rodzaj produktu: