Przygotowanie i przeprowadzenie trzech warsztatów

Nazwa klienta: Mazowiecka Regionalna Organizacja Turystyczna

Województwo: mazowieckie

Rok realizacji: 2019

Poziom zarządzania: regionalny

Obszar: turystyka

Rodzaj produktu:


Opis:

Przygotowanie i przeprowadzenie 3 warsztatów w różnych subregionach województwa mazowieckiego oraz opracowanie wyników warsztatów w ramach projektu: Podniesienie gotowości mazowieckich LOT i MROT do komercjalizacji działalności w ramach Mazowieckich Klastrów Turystycznych.