Strategia rozwoju turystyki dla m.st. Warszawy do roku 2020

Nazwa klienta: Miasto Stołeczne Warszawa

Województwo: mazowieckie

Rok realizacji: 2010

Poziom zarządzania: lokalny

Obszar: turystyka

Rodzaj produktu: