Podstrategia promocji obszaru funkcjonalnego powiatu mikołowskiego

Nazwa klienta: Starostwo Powiatowe w Mikołowie

Województwo: śląskie

Rok realizacji: 2016

Uspołecznienie: produkt jest uspołeczniony

Poziom zarządzania: regionalny

Rodzaj produktu:


Opis:

Przygotowanie i opracowanie dokumentu strategiczno-operacyjnego pn. "Podstrategia promocji obszaru funkcjonalnego powiatu mikołowskiego wraz z przygotowaniem Planu Operacyjnego na lata 2016-2025 (w tym Strategii Marki Powiatu Mikołowskiego)- w ramach projektu pod nazwą „J-ednolita S-trategia T-erytorialna spójny obszar funkcjonalny powiatu mikołowskiego poprzez wzmocnienie mechanizmów efektywnej współpracy JST” w ramach programu „Rozwój miast poprzez wzmocnienie kompetencji jednostek samorządu terytorialnego, dialog społeczny oraz współpracę z przedstawicielami społeczeństwa obywatelskiego" finansowanego ze środków Mechanizmu Finansowego EOG 2009-2014.