Aktualizacja Strategii Rozwoju Powiatu Pułtuskiego

Nazwa klienta: Starostwo Powiatowe w Pultusku

Województwo: mazowieckie

Rok realizacji: 2007

Uspołecznienie: produkt jest uspołeczniony

Poziom zarządzania: lokalny

Rodzaj produktu: