Plan Strategiczny Gminy Dębowiec

Nazwa klienta: Gmina Dębowiec

Województwo: podkarpackie

Rok realizacji: 1998

Uspołecznienie: produkt jest uspołeczniony

Poziom zarządzania: lokalny

Rodzaj produktu: