Warsztaty w ramach projektu "Strategia PPNT w Gdyni"

Nazwa klienta: Pomorski Park Naukowo - Technologiczny

Województwo: pomorskie

Rok realizacji: 2012

Uspołecznienie: produkt jest uspołeczniony

Poziom zarządzania: regionalny

Obszar: nauka

Rodzaj produktu:


Opis:

Warsztaty w ramach projektu „Strategia rozwoju Pomorskiego Parku Naukowo-Technologicznego (PPNT) w Gdyni na lata 2011-2020”. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Południowy Bałtyk 2007-2013.