Plan Strategiczny Rozwoju Gminy Osiek Jasielski

Nazwa klienta: Gmina Osiek Jasielski

Województwo: podkarpackie

Rok realizacji: 1998

Uspołecznienie: produkt jest uspołeczniony

Poziom zarządzania: lokalny

Obszar: ogólny

Rodzaj produktu: