Strategia Restrukturyzacji Zarządzania Komunalnymi Zasobami Lokalowymi

Nazwa klienta: Gmina Warszawa Centrum

Województwo: mazowieckie

Rok realizacji: 2000

Uspołecznienie: produkt jest uspołeczniony

Poziom zarządzania: lokalny

Rodzaj produktu:


Opis:

Strategia Restrukturyzacji Zarządzania Komunalnymi Zasobami Lokalowymi w Gminie Warszawa Centrum