Restrukturyzacja zarządzania zasobami komunalnymi

Specjalistyczne opracowanie odnoszące się do określonego obszaru/terytorium zarządzanego przez jednego lub większą liczbę podmiotów. Jest to najczęściej kompleksowy dokument zawierający część strategiczną i operacyjną. Opracowanie zawiera analizę porównawczą z oceną punktową (według przyjętych kryteriów) możliwych wariantów rozwiązań. Główne elementy oceny wariantów dotyczą rozwiązań własnościowych, kosztów restrukturyzacji i skutków społecznych, technicznych i ekonomicznych.


Produkt został zrealizowany dla: