Ocena stanu zarządzania komunalnymi zasobami lokalowymi

Nazwa klienta: Gmina Warszawa Centrum

Województwo: mazowieckie

Rok realizacji: 2000

Poziom zarządzania: lokalny

Obszar: ogólny

Rodzaj produktu: