Plan Strategiczny Rozwoju Gminy Kaliska

Nazwa klienta: Gmina Kaliska

Województwo: pomorskie

Rok realizacji: 1994

Uspołecznienie: produkt jest uspołeczniony

Poziom zarządzania: lokalny

Rodzaj produktu: