Plan Strategiczny Gminy Hyżne

Nazwa klienta: Gmina Hyżne

Województwo: podkarpackie

Rok realizacji: 1996

Uspołecznienie: produkt jest uspołeczniony

Poziom zarządzania: lokalny

Rodzaj produktu: