Diagnoza stanu przy tworzeniu "Traktu Królewsko-Cesarskiego w Poznaniu"

Nazwa klienta: Miasto Poznań

Województwo: wielkopolskie

Rok realizacji: 2005

Poziom zarządzania: lokalny

Obszar: turystyka

Rodzaj produktu: