Strategia Rowoju Pomorskiego Parku Naukowo-Technologicznego

Nazwa klienta: Pomorski Park Naukowo - Technologiczny

Województwo: pomorskie

Rok realizacji: 2011

Uspołecznienie: produkt jest uspołeczniony

Poziom zarządzania: regionalny

Obszar: nauka

Rodzaj produktu: