Plan strategiczny rozwoju Miasta i Gminy Tyczyn

Nazwa klienta: Miasto i Gmina Tyczyn

Województwo: podkarpackie

Rok realizacji: 1996

Uspołecznienie: produkt jest uspołeczniony

Poziom zarządzania: lokalny

Obszar: ogólny

Rodzaj produktu: