Gminny Program Rewitalizacji dla Miasta Nowy Sącz na lata 2016 -2022

Nazwa klienta: Urząd Miasta w Nowym Sączu

Województwo: małopolskie

Rok realizacji: 2016

Uspołecznienie: produkt jest uspołeczniony

Poziom zarządzania: lokalny

Obszar: ogólny

Rodzaj produktu: