Gminny Program Rewitalizacji dla Gminy Raszyn na lata 2016-2023

Nazwa klienta: Urząd Gminy Raszyn

Województwo: mazowieckie

Rok realizacji: 2017

Uspołecznienie: produkt jest uspołeczniony

Poziom zarządzania: lokalny

Obszar: ogólny

Rodzaj produktu:


Opis:

 Gminny Program Rewitalizacji dla Gminy Raszyn na lata 2016-2023 - Integracja Społeczna i Terytorialna