Strategia Rozwoju Powiatu Hajnowskiego

Nazwa klienta: Starostwo Powiatowe w Hajnówce

Województwo: podlaskie

Rok realizacji: 1999

Uspołecznienie: produkt jest uspołeczniony

Poziom zarządzania: lokalny

Rodzaj produktu:


Opis:

prowadzenie uspołecznionego procesu pracy nad strategią