Program Rewitalizacji Miasta Kazimierzowskiego w Radomiu na lata 2004 -

Nazwa klienta: Miasto Radom

Województwo: mazowieckie

Rok realizacji: 2004

Uspołecznienie: produkt jest uspołeczniony

Poziom zarządzania: lokalny

Obszar: ogólny

Rodzaj produktu: