Lokalny Program Rewitalizacji dla miasta Głogowa na lata 2016-2020

Nazwa klienta: Gmina Miejska Głogów

Województwo: dolnośląskie

Rok realizacji: 2016

Uspołecznienie: produkt jest uspołeczniony

Poziom zarządzania: lokalny

Obszar: ogólny

Rodzaj produktu: