Plan strategiczny Gminy Chmielnik

Nazwa klienta: Miasto i Gmina Chmielnik

Województwo: świętokrzyskie

Rok realizacji: 1996

Uspołecznienie: produkt jest uspołeczniony

Poziom zarządzania: lokalny

Obszar: ogólny

Rodzaj produktu: