Strategia i metodyka wdrażania procesu kreowania spin-off/out

Nazwa klienta: Uniwerystet Szczeciński

Województwo: zachodniopomorskie

Rok realizacji: 2011

Uspołecznienie: produkt jest uspołeczniony

Poziom zarządzania: regionalny

Obszar: nauka

Rodzaj produktu:


Opis:

Strategia do roku 2020