Strategia Rozwoju Gminy Morawica na lata 2011 – 2020

Nazwa klienta: Urząd Gminy Morawica

Województwo: świętokrzyskie

Rok realizacji: 2011

Uspołecznienie: produkt jest uspołeczniony

Poziom zarządzania: lokalny

Obszar: ogólny

Rodzaj produktu: