Strategię rozwiązywania problemów społecznych dla miasta Torunia

Nazwa klienta: Urząd Miasta Torunia

Województwo: kujawsko-pomorskie

Rok realizacji: 2021

Poziom zarządzania: lokalny

Obszar: ogólny

Rodzaj produktu:


Opis:

Strategię rozwiązywania problemów społecznych dla miasta Torunia na lata 2021-2027