Trakt Królewsko-Cesarski w Poznaniu

Nazwa klienta: Miasto Poznań

Województwo: wielkopolskie

Rok realizacji: 2005

Uspołecznienie: produkt jest uspołeczniony

Poziom zarządzania: regionalny

Obszar: turystyka

Rodzaj produktu:


Opis:

Strategia Rozwoju Narodowego Produktu Turystycznego "Trakt Królewsko - Cesarski w Poznaniu"