Projekt przedsięwzięcia z udziałem wielu partnerów

Dotyczy przedsięwzięć wspólnych udziałowców z 3 sektorów (publicznego, prywatnego i pozarządowego). Szczególną forma tych przedsięwzięć jest partnerstwo publiczno - prywatne. Są to opracowania każdorazowo uzgadniane indywidualnie co do ich celów, zakresu, uczestników i sposobu opracowania. Mają charakter strategiczny i/lub operacyjny. Mogą być opracowane w formie uczestniczącej, eksperckiej lub mieszanej.


Produkt został zrealizowany dla:


Referencje od klienta: