"Trakt Królewski" w Warszawie etap II

Nazwa klienta: Miasto Stołeczne Warszawa

Województwo: mazowieckie

Rok realizacji: 2005

Uspołecznienie: produkt jest uspołeczniony

Poziom zarządzania: centralny

Obszar: turystyka

Rodzaj produktu:


Opis:

Strategia Rozwoju Narodowego Produktu Turystycznego Miasta Stołecznego Warszawy "Trakt Królewski" etap II