Aktualizacja celów strategicznych rozwoju miasta

Nazwa klienta: Miasto Płock

Województwo: mazowieckie

Rok realizacji: 2003

Uspołecznienie: produkt jest uspołeczniony

Poziom zarządzania: lokalny

Rodzaj produktu:


Opis:

Program "Partnerstwo dla Płocka": aktualizacja celów strategicznych rozwoju miasta