Raport z przeprowadzonego badania w dziewięciu miejscowościach

Nazwa klienta: Obszar Metropolitalny Gdańsk-Gdynia-Sopot

Województwo: pomorskie

Rok realizacji: 2015

Uspołecznienie: produkt jest uspołeczniony

Poziom zarządzania: regionalny

Obszar: ogólny

Rodzaj produktu:


Opis:

Badanie w zakresie skali i charakteru problemu zagrożenia ubóstwem i wykluczeniem społecznym w Obszarze Metropolitalnym Gdańsk-Gdynia-Sopot w odniesieniu do efektów zrealizowanych działań rewitalizacyjnych w miastach OMG-G-S oraz prognoz w tym zakresie.