Strategia Rozwoju Miasta Torunia do 2020 r.

Nazwa klienta: Urząd Miasta Torunia

Województwo: kujawsko-pomorskie

Rok realizacji: 2017

Uspołecznienie: produkt jest uspołeczniony

Poziom zarządzania: lokalny

Obszar: ogólny

Rodzaj produktu:


Opis:

 Aktualizacja Startegii Rozwoju Miasta Torunia do 2020 r. z uwzględnieniem perspektywy rozwoju do 2023 r.