Strategia rozwoju Kętrzyńskiego Obszaru Funkcjonalnego

Nazwa klienta: Związek Gmin "Barcja"

Województwo: warmińsko-mazurskie

Rok realizacji: 2015

Uspołecznienie: produkt jest uspołeczniony

Poziom zarządzania: regionalny

Obszar: ogólny

Rodzaj produktu:


Opis:

Opracowanie dokumentów strategicznych dla Kętrzyńskiego Obszaru Funkcjonalnego w ramach projektu pn. Strategiczne planowanie szansą rozwoju kętrzyńskiego obszaru funkcjonalnego