Diagnoza stanu przy tworzeniu "Traktu królewskiego" w Warszawie

Nazwa klienta: Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Województwo: mazowieckie

Rok realizacji: 2003

Poziom zarządzania: lokalny

Obszar: turystyka

Rodzaj produktu: