Plan Strategiczny Rozwoju Powiatu Przemyskiego

Nazwa klienta: Starostwo Powiatowe w Przemyślu

Województwo: podkarpackie

Rok realizacji: 1999

Uspołecznienie: produkt jest uspołeczniony

Poziom zarządzania: lokalny

Rodzaj produktu: