Opracowanie nt. potrzeb w zakresie realizacji działań edukacyjnych

Nazwa klienta: Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego

Województwo: mazowieckie

Rok realizacji: 2013

Poziom zarządzania: regionalny

Rodzaj produktu:


Opis:

Opracowanie nt. potrzeb wśród instytucji/firm w zakresie realizacji działań edukacyjnych oraz promujących inicjatywy proinnowacyjne i wspierające rozwój innowacyjności na Mazowszu