Plan Strategiczny Rozwoju Miasta i Gminy Libiąż

Nazwa klienta: Zarząd miejski w Libiążu

Województwo: małopolskie

Rok realizacji: 1996

Uspołecznienie: produkt jest uspołeczniony

Poziom zarządzania: lokalny

Rodzaj produktu: