Warsztaty dla dyrektorów RDOŚ z zakresu komunikacji i PR

Nazwa klienta: Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska

Województwo: mazowieckie

Rok realizacji: 2011

Uspołecznienie: produkt jest uspołeczniony

Poziom zarządzania: centralny

Obszar: ogólny

Rodzaj produktu:


Opis:

Cztery trzydniowe warsztaty dla przedstawicieli Regionalnych Dyrekcji Ochrony Środowiska z zakresu komunikacji i PR w ramach Aktualizacji i uaktualnienia Strategii komunikacji i PR na obszarach Natura 2000. Projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013.