Lokalny Program Rewitalizacji Gminy Stara Biała na lata 2016-2020

Nazwa klienta: Urząd Gminy Stara Biała

Województwo: mazowieckie

Rok realizacji: 2016

Uspołecznienie: produkt jest uspołeczniony

Poziom zarządzania: lokalny

Obszar: ogólny

Rodzaj produktu: