Gminny Program Rewitalizacji dla Gminy Tarnowskie Góry na lata 2015-2022

Nazwa klienta: Urząd Miejski w Tarnowskich Górach

Województwo: śląskie

Rok realizacji: 2016

Uspołecznienie: produkt jest uspołeczniony

Poziom zarządzania: lokalny

Obszar: ogólny

Rodzaj produktu: