Zintegrowana Strategia Rozwoju Sanoka na lata 2013 - 2023

Nazwa klienta: Gmina Miasta Sanoka

Województwo: podkarpackie

Rok realizacji: 2013

Uspołecznienie: produkt jest uspołeczniony

Poziom zarządzania: regionalny

Obszar: ogólny

Rodzaj produktu: